DISC và ứng dụng trong nhân sự

Một trong những công cụ khoa học đang được ứng dụng test tính cách hiện nay là DISC. Vậy hiểu và ứng dụng DISC trong nhân sự thế nào? Khái niệm DISC DISC viết tắt của 4 từ tiếng Anh:…