"Tràng Tiền là blog về nhân sự của Trang Anh. Đây cũng là nơi Trang chia sẻ kinh nghiệm làm việc, góc nhìn cuộc sống, cơ hội việc làm tới cộng đồng."

Mrs. Trang Anh – P. Phòng Tuyển Dụng Cen Land

Trang Anh và đồng nghiệp

THÔNG ĐIỆP TỪ TRANG ANH

Trang Anh cảm thấy vô cùng may mắn vì được nhiều bạn bè, đồng nghiệp quý mến. Có thêm một người bạn mới là một điều tuyệt vời với Trang Anh. Cuộc sống có rất nhiều điều nhiệm mầu chờ chúng ta cùng khám phá. Bất cứ khi nào có thể Trang Anh đều cố gắng viết bài lên đây. Xin cảm ơn các bạn vì đã đọc blog của mình!