Bảo hiểm thất nghiệp: Thủ tục, mức hưởng

Bảo hiểm thất nghiệp là quyền lợi chính đáng của NLĐ khi gặp rủi ro trong công việc. Tuy nhiên, do không hiểu rõ luật, nên rất nhiều người bỏ qua phần hỗ trợ này. Vậy, bảo hiểm thất nghiệp…