Bộ câu hỏi phỏng vấn cho nhà tuyển dụng

Phỏng vấn ứng viên trong tuyển dụng được đánh giá là một trong những khâu quan trọng nhất. Đây là quá trình tương tác 2 chiều, giữa nhà tuyển dụng và ứng viên. Với nhà tuyển dụng, phỏng vấn giúp…