Cen CHS CenLand Video sinh nhật Cen CHS 6.2021

Trang Anh chia sẻ lại video sinh nhật Cen CHS vào 6.2021 do Cen CHS tổ chức. Cen CHS - Vượt lên nghịch cảnh là chương trình sinh nhật được tổ chức online qua Zoom cho toàn bộ Cán bộ…

Quà trung thu từ Cen CHS – Cen Land

Chuyên mục khoe quà tết Trung thu khi đang làm việc tại nhà – WFH tại Cen CHS - Cen Land. Trung thu năm nay tại nhà nhưng vẫn “sáng tỏ”. Món quà Trung thu ấm áp Làm việc tại…