Cenhomes tuyển trưởng phòng tuyển dụng

Cenhomes– Công ty BĐS tiên phong ứng dụng Công nghệ với kho hàng Bất động sản khổng lồ. Để phục vụ kế hoạch kinh doanh năm 2022, Cenhomes tuyển dụng 01 trưởng phòng tuyển dụng. Vậy chính sách, cơ chế…

Cenhomes.vn tuyển dụng trưởng nhóm kinh doanh

Cenhomes.vn – Công ty BĐS tiên phong ứng dụng Công nghệ với kho hàng Bất động sản khổng lồ. Để phục vụ kế hoạch kinh doanh năm 2022, Cenhomes.vn đang tuyển dụng 01 trưởng nhóm kinh doanh bất động sản.…

Cenhomes.vn tuyển dụng trưởng phòng sản phẩm

Cenhomes.vn – Công ty BĐS tiên phong ứng dụng Công nghệ với kho hàng Bất động sản khổng lồ. Để phục vụ kế hoạch kinh doanh năm 2022, Cenhomes.vn đang tuyển dụng 02 trưởng phòng phát triển sản phẩm bất…

Cenhomes tuyển dụng nhân viên phát triển nội dung

Cenhomes đang tuyển dụng 01 nhân viên phát triển nội dung. Mức lương 15 – 25 triệu đồng/tháng. Yêu cầu tối thiểu 1 năm kinh nghiệm sáng tạo phát triển nội dung. Ưu tiên các ứng viên đã có kinh…

Cenhomes tuyển dụng nhân viên hành chính tổng hợp

Cenhomes đang tuyển dụng 01 nhân viên hành chính tổng hợp. Mức lương 12 – 20 triệu đồng/tháng. Yêu cầu tối thiểu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Mô tả công việc của vị trí nhân viên…