Tổ chức sự kiện online qua Zoom từ A – Z

Trong bối cảnh dịch Covid 19 chưa biết tới bao giờ, các hoạt động online đang được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Cá nhân Trang Anh, tổ chức các sự kiện online qua Zoom mình đã làm từ tháng…