Các hình thức đào tạo trong doanh nghiệp

Tại các doanh nghiệp hiện nay có rất nhiều hình thức đào tạo khác nhau. Tùy thuộc vào đặc điểm của từng doanh nghiệp và đối tượng đào tạo. Để chọn được hình thức đào tạo phù hợp với doanh…