Quà trung thu từ Cen CHS – Cen Land

Chuyên mục khoe quà tết Trung thu khi đang làm việc tại nhà – WFH tại Cen CHS - Cen Land. Trung thu năm nay tại nhà nhưng vẫn “sáng tỏ”. Món quà Trung thu ấm áp Làm việc tại…