Mẫu thư mời phỏng vấn cho nhà tuyển dụng

Mẫu thư mời phỏng vấn có rất nhiều cách viết khác nhau. Bài viết chia sẻ một vài thông tin cần lưu ý khi xây dựng một thư mời phỏng vấn chuyên nghiệp và một vài mẫu thư mời phỏng…