Tuyển mass qua kênh nào?

Làm sao để tuyển mass là câu hỏi mà rất nhiều doanh nghiệp chưa tìm được lời giải. Nhất là những doanh nghiệp có sự ra – vào nhân sự lớn, cần mở rộng quy mô nhanh trong thời gian…