Quy định về thời gian, mức lương thử việc?

Thử việc là thời gian để NLĐ và NSDLĐ xem xét mức độ phù hợp của nhau trong trước khi tiến hành ký hợp đồng với nhau lâu hơn. Thời gian, mức lương trong thời gian này là bao nhiêu?…

Quy trình tiếp nhận nhân sự mới tại công ty VNR 500

Việc tuyển dụng thành công không chỉ đơn thuần dừng lại ở bước chọn xong được người phù hợp. Tuyển dụng thành công chỉ khi nhân sự đó ở lại với doanh nghiệp sau thời gian thử việc. Điều này…