Khi nào nên “sa thải Sếp và công ty”?

Quan hệ lao động là quan hệ 2 chiều. Khi không thể/không muốn hợp tác với nhau nữa, cả 2 bên đều có quyền chấm dứt quan hệ lao động. Luật Lao động có quy định về việc chấm dứt,…