Xin nghỉ việc thế nào để không bị phạt?

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Chấm dứt hợp đồng lao động mà không có lý do có được không? Cần xin nghỉ việc trước bao nhiêu ngày? Có được hưởng trợ cấp…

Khi nào nên “sa thải Sếp và công ty”?

Quan hệ lao động là quan hệ 2 chiều. Khi không thể/không muốn hợp tác với nhau nữa, cả 2 bên đều có quyền chấm dứt quan hệ lao động. Luật Lao động có quy định về việc chấm dứt,…