Việc làm hậu Covid 19 nào lên ngôi?

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tự động hoá 4.0 khiến công nghệ được doanh nghiệp áp dụng triệt để. Đây cũng là xu hướng chuyển đổi trong các doanh nghiệp và nhân sự trong 5 năm tới. Vậy xu…

Thay đổi công việc mùa Covid, nên hay không nên?

Khi công việc không còn đáp ứng kỳ vọng, thay đổi công việc gần như là điều tất yếu của mọi người. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều người còn không thể tìm…

Xu hướng tuyển dụng trong dịch Covid 19

Dịch Covid 19 đưa tới những thay đổi trong tất cả lĩnh vực và hoạt động của doanh nghiệp. Đơn vị nào thích ứng nhanh sẽ tìm ra những giải pháp phù hợp. Trong tuyển dụng cũng vậy. Xu hướng…