Nhân sự – Bắt đầu lĩnh vực này thế nào?

Lĩnh vực nhân sự ngày càng được chú trọng. Mức lương và số lượng tuyển dụng cho vị trí này đang tăng nhanh. Vậy bắt đầu nghề nhân sự từ đâu? Nhất là với những người mới bắt đầu? Bài…