You are currently viewing Chế độ thai sản: Điều kiện, mức hưởng mới nhất

Chế độ thai sản: Điều kiện, mức hưởng mới nhất

Chế độ thai sản là một trong mục quan trọng trọng nhất được quan tâm. Điều kiện để được hưởng bảo hiểm thai sản theo quy định là gì? Thời gian nghỉ thai sản được quy định là bao lâu? Mức hưởng bảo hiểm thai sản năm nay thay đổi như thế nào? Những câu hỏi thường gặp về loại bảo hiểm này sẽ được mình chia sẻ chi tiết dưới đây nhé!

Chế độ thai sản là gì?

Chế độ bảo hiểm thai sản là một trong các chế độ của Bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm các quy định do Nhà nước ban hành nhằm bảo đảm thu nhập và sức khỏe cho người lao động nữ khi mang thai, sinh con, nuôi con nuôi sơ sinh, thực hiện các biện pháp tránh thai và cho lao động nam khi có vợ sinh con.

Đối tượng được hưởng bảo hiểm thai sản?

Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các đối tượng dưới đây:

 • Lao động nữ sinh con;
 • Lao động nữ mang thai;
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
 • Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con;
 • Người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
 • Người lao động nữ đặt vòng tránh thai.

Điều kiện được hưởng bảo hiểm thai sản

Thời gian tham gia BHXH bắt buộc

Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi đối với:

 • Lao động nữ sinh con;
 • Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
 • Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ.

Đóng bảo hiểm thai sản từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước sinh, người lao động nữ sẽ nghỉ việc hưởng thai sản theo chỉ định của cơ sở Khám chữa bệnh có thẩm quyền.

Lưu ý: Lao động nữ có đủ một trong hai điều kiện trên nhưng chấm dứt Hợp đồng lao động hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi vẫn hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Điều kiện được hưởng chế độ thai sản với nam

 • Đối với trường hợp chỉ có người cha tham gia BHXH: cha phải đóng BHXH từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con.
 • Đối với người chồng của người mẹ nhờ mang thai hộ cần phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng tính đến thời điểm nhận con.

Cách xác định thời gian tham gia BHXH bắt buộc

 • Sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng. Thì tháng nhận nuôi con nuôi hoặc sinh con không tính vào thời gian 12 tháng.
 • Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng BHXH. Thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng.
 • Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định điểm a khoản này.

 Mức hưởng chế độ thai sản

Trợ cấp một lần khi sinh con

Lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi sẽ được hưởng tiền thai sản:

Trợ cấp một lần khi sinh con = 2 lần mức lương cơ sở.

Tiền chế độ thai sản

Theo Điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

Mức hưởng hàng tháng = 100% x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Trường hợp chưa đóng đủ 06 tháng, mức hưởng tính theo mức lương BQ tháng của các tháng đã đóng.

Mức hưởng thai sản của nam giới

Trợ cấp một lần đối với LĐ nam đóng BHXH có vợ sinh con bằng 2 lần lương cơ sở.

Mức hưởng tiền thai sản của chồng sẽ được tính như sau:

Mức bình quân TL tháng đóng BHXH của 06 tháng liền kề trước khi nghỉ việc/24 x số ngày nghỉ.

Thời gian được nghỉ theo chế độ

Thời gian hưởng chế độ khi khám thai

 • Lao động nữ được nghỉ việc để khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày.
 • Trong trường hợp ở xa cơ sở chữa bệnh, khám bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc mang thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai.
 • Thời gian nghỉ việc của chế độ tính theo ngày làm việc, không tính ngày nghỉ hằng tuần, lễ Tết.
 • Người lao động được hưởng chế độ khi khám thai.

Thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, thai chết, hút thai, nạo, lưu hoặc phá thai bệnh lý

Người lao động nữ sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ theo chỉ định của cơ sở khám bệnh. Thời gian nghỉ việc tối đa cụ thể như sau:

 • 10 ngày nếu thai dưới 5 tuần tuổi;
 • 20 ngày nếu thai từ 5 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;
 • 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;
 • 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

Lưu ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

Lao động nữ được nghỉ sinh con 06 tháng. Trường hợp sinh đôi trở lên thì từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng/1con.

Lưu ý:

Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con;
Nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết. Và thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng;
Trường hợp, mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng hưởng chế độ thai sản được pháp luật quy định.

Thời gian hưởng chế độ khi nhận nuôi con nuôi

Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi sẽ được nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi.

Thời gian hưởng chế độ khi thực hiện các biện pháp tránh thai

 • 07 ngày đối với lao động nữ đặt vòng tránh thai;
 • 15 ngày đối với người lao động thực hiện biện pháp triệt sản.

HỒ SƠ CẦN CÓ ĐỂ HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM THAI SẢN

Theo Khoản 1, Điều 101, Luật bảo hiểm xã hội 2014, hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm thai sản bao gồm:

 • Giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con (bản sao);
 • Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết. Bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;
 • Giấy xác nhận của cơ sở có thẩm quyền về việc NLĐ nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai;
 • Giấy xác nhận của cơ sở có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;
 • Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh.

Quy trình, thủ tục, hồ sơ để được hưởng chế độ thai sản

Nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản

 • TH thôi việc trước khi sinh, nhận con nuôi, NLĐ nộp hồ sơ và trình sổ BHXH cho cơ quan BHXH.
 • Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm thai sản đúng với trường hợp của mình cho người sử dụng lao động.

Người lao động chờ xét duyệt

Trong vòng 10 ngày khi nhận đủ hồ sơ, NSDLD có trách nhiệm lập hồ sơ nộp lên cơ quan BHXH.

Thời gian chờ xét duyệt giải quyết và chi trả cho người lao động từ cơ quan BHXH:

 • 05 ngày làm việc (từ lúc nhận đủ hồ sơ từ NLĐ thôi việc trước khi sinh, nhận con nuôi).
 • 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người sử dụng lao động.

Nhận chi trả từ cơ quan bảo hiểm xã hội

 • Sau khi nhận được thông báo, người lao động sẽ nhận chi trả từ cơ quan bảo hiểm xã hội. Thời gian nhận tối đa không quá 20 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản.
 • Trong thời gian chờ giải quyết (tối đa trong vòng 20 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ) người lao động sẽ nhận được thông báo chi trả của cơ quan BHXH. Trường hợp cơ quan BHXH không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây, là những thông tin bạn cần biết về chế độ thai sản. Bao gồm những điều kiện, thời gian nghỉ thai sản theo quy định pháp luật. Hi vọng bài viết đã cung cấp những thông tin hữu ích nhất đến cho bạn đọc./.

Trang Anh