You are currently viewing Chế độ hưu trí mới nhất năm 2021

Chế độ hưu trí mới nhất năm 2021

Bắt đầu từ năm 2021, chế độ hưu trí có nhiều thay đổi trong độ tuổi, mức đóng, mức hưởng. Cụ thể ra chế độ này hiện nay ra sao sẽ được chia sẻ trong bài viết dưới đây.

Chế độ hưu trí là gì?

Chế độ hưu trí là chế độ đảm bảo thu nhập cho NLĐ đã hết tuổi lao động. Đây là một trong những chế độ người lao động được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Khi NLĐ đủ điều kiện được hưởng chế độ hưu trí, hàng tháng họ sẽ được nhận lương hưu.

Điều kiện hưởng chế độ hưu trí

NLĐ đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu sẽ được hưởng lương hưu.

Thời gian đóng BHXH

Đóng đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên. THthời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng cho đến khi đủ 20 năm để hưởng lương hưu.

Tuổi nghỉ hưu

NLĐ làm việc trong điều kiện lao động bình thường

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là:

 • Nam: đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam.
 • Nữ: đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ;
 • Sau đó, mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Cho đến khi đủ 62 tuổi đối với nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với nữ vào năm 2035.

NLĐ trong các TH khác

 • NLĐ bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc từ nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • NLĐ có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của NLĐ làm việc trong điều kiện bình thường và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;
 • Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

Mức hưởng lương hàng tháng

Cách tính

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương đóng BHXH

Với NLĐ về hưu đúng tuổi

 • Nam: 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH. Tương ứng 19 năm đóng BHXH vào 2021, từ năm 2022 trở đi là 20 năm. Sau đó mỗi năm đóng cộng 2%, tối đa bằng 75%.
 • Nữ: 45% mức bình quân lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Sau đó mỗi năm đóng được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.
 • Lao động nữ hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đủ điều kiện hưởng lương hưu được tính theo số năm đóng BHXH và mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH:

+ Đủ 15 năm đóng BHXH tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

+ Từ đủ 16 – 20 năm đóng BHXH, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

Mức lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi

Mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

TH tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì giảm 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm.

Lưu ý

Mức lương hưu hàng tháng thấp nhất bằng mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở từ năm 2021 là 1,49 triệu đồng.

Hồ sơ hưởng chế độ hưu trí và địa điểm nộp

Trường hợp đang tham gia BHXH bắt buộc tại đơn vị, hồ sơ cần chuẩn bị theo quy định của chế độ hưu trí

– Sổ BHXH.

– Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí.

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định Y khoa đối. Áp dụng với người nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động. Hoặc bản sao giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

TH tham gia BHXH tự nguyện hồ sơ cần chuẩn bị theo quy định của chế độ hưu trí

Đối với trường hợp tham gia BHXH tự nguyện, bảo lưu thời gian tham gia BHXH gồm cả người đang chấp hành hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích), hồ sơ bao gồm:

 • Sổ BHXH.
 • Đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.
 • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động như trên.
 • Giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB) (nếu có).

TH có quyết định chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí

– Quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu. Trường hợp bị mất giấy tờ trên thì có thêm đơn đề nghị (mẫu 14-HSB).

– Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động.

– Nếu đang chấp hành hình phạt từ ngày 01/01/2016 trở đi thì có thêm giấy ủy quyền (mẫu số 13-HSB).

NLĐ nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH huyện hoặc tỉnh nơi doanh nghiệp đang đóng BHXH.

Thời hạn giải quyết chế độ hưu trí

Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH

 • NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, NSDLĐ nộp hồ sơ trong vòng 30 ngày tính đến thời điểm NLĐ được hưởng lương hưu.
 • NLĐ đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, người tham gia BHXH tự nguyện, NLĐ nộp hồ sơ trong vòng 30 ngày tính đến thời điểm NLĐ được hưởng lương hưu.

Cơ quan BHXH giải quyết

Trong 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.


Thời điểm hưởng lương hưu

– NLĐ đang đóng BHXH bắt buộc, thời điểm hưởng là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc.

– Với người quản lý doanh nghiệp đang đóng BHXH bắt buộc, thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề khi NLĐ đủ điều kiện hưởng lương hưu và có văn bản đề nghị gửi cho cơ quan BHXH.

– Với người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong văn bản đề nghị của người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu./.

Trang Anh