You are currently viewing Các nguyên tắc tuyển dụng cần thuộc lòng

Các nguyên tắc tuyển dụng cần thuộc lòng

Bạn thành công khi bạn có nguyên tắc. Trong tuyển dụng cũng vậy; cần phải có nguyên tắc để đảm bảo, ai thực hiện cũng tuyển đúng người. Vậy các nguyên tắc trong tuyển dụng là gì? Sẽ có trong bài viết dưới đây bạn nhé!

Nguyên tắc tuyển dụng là gì?

Nguyên tắc là điều cơ bản đã được qui định; để dùng làm cơ sở cho các mối quan hệ xã hội (Theo Wikimedia).

Nguyên tắc tuyển dụng là điều cơ bản đã được quy định trong quá trình tuyển dụng. Khi tuân thủ các nguyên tắc, sẽ hạn chế được rất nhiều sai lầm trong tuyển dụng.

Nguyên tắc tuyển dụng mà tất cả nhà tuyển dụng phải thuộc lòng

Tuyển dụng căn cứ trên nhu cầu thực tế của doanh nghiệp – nguyên tắc tuyển dụng đầu tiên

Việc tuyển dụng phải căn cứ trên định hướng chiến lược, định biên của tổ chức. Trước khi phê duyệt, cần xem 2 yếu tố trên. Cuối năm, khi xây dựng chiến lược và chính sách nhân viên của doanh nghiệp; phải có cả yếu tố về kế hoạch tuyển dụng của mỗi bộ phận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng có hệ thống định biên, cơ cấu nhân sự rõ ràng. Vậy làm sao để xác định được yếu tố này? Khi đó, đơn vị đề nghị tuyển dụng phải làm rõ được việc cần thiết tuyển dụng. Thông qua chức năng nhiệm vụ của phòng ban; số lượng người hiện tại không thể đảm nhận hết được công việc này.

Thận trọng với những ứng viên cho rằng họ có thể đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau

Các chủ doanh nghiệp, nhất là những DN mới thành lập và chưa có một cấu trúc tổ rõ ràng; thường có khuynh hướng muốn tuyển dụng những ứng viên đa năng, có thể đảm nhận nhiều vị trí, vai trò khác nhau để cùng họ phát triển công ty trong giai đoạn đầu.

Tuy nhiên, cần phải tìm hiểu kỹ thật sự ứng viên có thể làm được như thế hay không. Thực tế, rất nhiều ứng viên là các giám đốc trước đây chỉ làm việc trong một tổ chức có cấu trúc chặt chẽ và chỉ quen làm việc ở một bộ phận chức năng hẹp nên khó có thể đảm nhận những vị trí đa năng ở một công ty mới thành lập.

Dân chủ, công khai và công bằng

Mọi người đều có quyền và có điều kiện được ứng tuyển vào vị trí mà DN đang tuyển. Đối với bất kỳ một vị trí, cương vị nào đang tuyển dụng; các yêu cầu, tiêu chuẩn, điều kiện cần thiết đều cần được công khai rộng rãi. Đảm bảo mọi người đều được bình đẳng trong việc tham gia ứng cử.

Đồng thời, phải công bằng với tất cả ứng viên. Không thể vì ứng viên này “quen” một ai đó mà được ưu ái hơn..

Tuyển dụng tài năng qua thi tuyển

Đây là vấn đề khá quan trọng đối với nhiều doanh nghiệp. Việc tuyển dụng qua thi tuyển cần được áp dụng rộng rãi. Vì mục đích của tuyển dụng là nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên về mọi mặt.

DN cần tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhiều người tham gia thi tuyển vào một vị trí; hết sức tránh tình trạng “độc diễn”. Người tham gia ứng cử hoặc đề cử vào một chức vụ nào đó phải có đề án công việc; có chương trình hành động cụ thể.

Có thể áp dụng hình thức thuyết trình công khai để mọi người tham gia lựa chọn. Đồng thời phải tổ chức Hội đồng thi tuyển với thành phần phù hợp với việc tuyển chọn từng vị trí nhất định.

Hội đồng có Quy chế làm việc chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan, trung thực và có quyền độc lập khi đánh giá. Ý kiến của Hội đồng phải được tôn trọng.

Kết hợp thi tuyển chuyên môn, sát hạch năng lực với việc đánh giá các phẩm chất đạo đức của nhân viên thông qua thăm dò tín nhiệm và sự lựa chọn dân chủ của các nhân viên khác trong doanh nghiệp.

Sau khi có sự thống nhất giữa kết quả thi tuyển về chuyên môn với việc đánh giá về phẩm chất chuyên môn, đạo đức mới ra quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm.

Nguyên tắc quan trọng: Tuyển dụng phải có điều kiện, tiêu chuẩn rõ ràng

Nguyên tắc này nhằm tránh việc tùy tiện trong quá trình tuyển dụng nhân viên kiểu “yêu nên tốt, ghét nên xấu” hoặc chủ quan, cảm tính trong quá trình nhận xét đánh giá con người.

Cùng với thông tin tuyển dụng rõ ràng, chế độ thưởng phạt nghiêm minh cũng cần phải được công bố hết sức cụ thể trước khi tuyển dụng. Doanh nghiệp cần cho các ứng viên biết rằng khi doanh nghiệp trân trọng trao phần thưởng để động viên những nhân viên có thành tích trong công việc thì cũng không thể chấp nhận những nhân viên liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc làm việc cầm chừng để giữ vị trí.

Đương nhiên, việc tuyển chọn chính xác hay không tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố như nguyên tắc, tiêu chuẩn tuyển chọn, phẩm chất người tuyển dụng… Song một quy chế tuyển dụng đúng đắn và thích hợp sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả của quá trình tuyển dụng. Có như thế mới tập hợp được đội ngũ nhân viên có đức có tài luôn được sàng lọc, bổ sung./.

>> Xem thêm: Các lỗi thường gặp trong tuyển dụng.

Trang Tiên