You are currently viewing Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội bắt buộc có mức đóng được quy định cụ thể như thế nào? Các quỹ hưu trí, tử tuất; quỹ ốm đau, thai sản; quỹ tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp tỷ lệ đóng ra sao? Cùng tham khảo chi tiết trong bài viết dưới đây!

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là sự bảo đảm, hỗ trợ cho NLĐ lúc ốm đau, tai nạn, thai sản, về hưu. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được chia vào các quỹ. Theo đó mức đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 7 năm 2021 cụ thể như sau:

Điều chỉnh mức đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN từ 01/7/2021

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 quy định về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Theo đó, việc đóng bảo hiểm vào quỹ TNLĐ – BNN và quỹ hưu trí – tử tuất sẽ được giảm hoặc tạm dừng đóng.

Cụ thể:

– Giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ – BNN:

 • Đóng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH: Từ 01/7/2021 – 30/6/2022.
 • Không áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động được hưởng lương từ ngân sách nhà nước.
 • Toàn bộ số tiền doanh nghiệp được giảm được dùng để hỗ trợ người lao động phòng, chống đại dịch Covid-19.

– Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí – tử tuất:

 • Doanh nghiệp đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí – tử tuất đến hết tháng 4/2021, bị ảnh hưởng bởi Covid-19, phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với thời điểm tháng 4/2021. Được dừng đóng 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ.
 • Đã được giải quyết tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất trước đó do Covid-19. Nếu đủ điều kiện thì vẫn được giải quyết nhưng tổng thời gian tạm dừng không quá 12 tháng.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cụ thể đối với người lao động Việt Nam từ 01/07/2021

Trường hợp (TH) người lao động thông thường

Cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động được hưởng lương từ ngân sách nhà nước


TH doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị ưu tiên

Nếu doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị được đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn. Và có quyết định chấp thuận của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thì chỉ phải đóng 0,3%.

(Theo Nghị định 58/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ-BNN, nếu đủ điều kiện, có văn bản đề nghị và được Bộ LĐ-TB&XH chấp thuận thì được đóng vào quỹ TNLĐ-BNN với mức thấp
hơn).

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cụ thể đối với người lao động nước ngoài

Trường hợp thông thường

Lưu ý: Mức đóng với lao động nước ngoài như trên áp dụng đến hết năm 2021, căn cứ theo Điều 12, Điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP.

Từ 01/01/2022, lao động nước ngoài bổ sung mức đóng:

 • NSDLĐ đóng 14% vào quỹ hưu trí, tử tuất.
 • NLĐ đóng 8% vào quỹ hưu trí, tử tuất. 

Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Mức lương căn cứ đóng bảo hiểm xã hội

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.

Chi tiết:

 • Mức đóng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Áp dụng đối với NLĐ làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.
 • NLĐ làm công việc đòi hỏi lao động qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7%
 • so với mức lương tối thiểu vùng;
 • Các công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 5%. Công việc hoặc chức danh có điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa

 • Theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định:

Mức lương đóng tối đa = 20 tháng lương cơ sở = 29,8 triệu đồng/tháng

 • Theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định:

Mức lương đóng tối đa = 20 tháng lương tối thiểu vùng./.

Trang Anh