You are currently viewing Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là quyền lợi đảm bảo an sinh xã hội. Công việc dù đơn giản hay phức tạp, luôn có những rủi ro tiềm ẩn đe dọa sự an toàn. Luật quy định chế độ này thế nào, cùng tìm hiểu chi tiết tại đây.

Tai nạn lao động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN) là gì?

TNLĐ là những tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận nào của cơ thể, có khả năng ảnh hưởng đến chức năng hoặc gây tử vong. TNLĐ bao gồm các rủi ro xảy ra trong quá trình NLĐ, gắn liền với việc thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ lao động.

BNN là bệnh phát sinh do điều kiện lao động có hại của nghề nghiệp tác động đối với NLĐ.

Đối tượng áp dụng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Lao động là công dân Việt Nam

 • Người làm việc theo hợp đồng lao động;
 • Người làm việc theo đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;
 • Cán bộ, công chức, viên chức;
 • Quốc phòng công nhân, công nhân công an, người làm công việc khác trong cơ yếu tổ chức;
 • Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công việc lương yếu như đối với quân nhân;
 • Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ bản theo học được hưởng hoạt tính phí;
 • Quản lý doanh nghiệp, người quản lý hợp tác xã có hưởng tiền lương.
 • Hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
 • Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Áp dụng với lao động nước ngoài làm việc hợp pháp.

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Chế độ tai nạn lao động áp dụng khi NLĐ

 • Bị tai nạn: Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc; ngoài nơi làm việc hoặc giờ làm việc nhưng đang thực hiện công việc theo yêu cầu; trên quãng đường di chuyển từ nơi làm việc đến nhà và ngược lại với tuyến đường hợp lý.
 • Bị suy giảm khả năng lao động tối thiểu 5%.

Chế độ bệnh nghề nghiệp áp dụng khi NLĐ

NLĐ đang làm việc

 • Bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề. Xem danh sách tại đây.
 • Suy giảm khả năng lao động từ 5%.

NLĐ khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp

Phát hiện bị bệnh nghề nghiệp trong thời gian quy định thì được giám định để xem xét, giải quyết.

Mức hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Từ quỹ BHXH

Suy giảm khả năng lao động từ 5%-30%, hưởng trợ cấp một lần

 • Suy giảm 05%: Hưởng 5 lần lương cơ sở. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được cộng thêm nửa tháng lương cơ sở.
 • Hưởng thêm trợ cấp căn cứ theo thời gian đóng BHXH. Từ 1 năm trở xuống hưởng 0,5 tháng. Cứ thêm mỗi năm được cộng thêm 0,3 tháng tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Suy giảm từ 31% trở lên, hưởng trợ cấp hàng tháng

 • Suy giảm 31%: Hưởng 30% lương cơ sở. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được hưởng thêm 2% mức lương cơ sở.
 • Hưởng thêm trợ cấp căn cứ theo thời gian đóng BHXH. Từ 1 năm trở xuống hưởng 0,5 tháng. Cứ thêm mỗi năm được cộng thêm 0,3 tháng lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Suy giảm từ 81% và bị liệt cột sống, mù cả hai mắt, cụt hoặc liệt hai chi, tâm thần

Được hưởng trợ cấp phục vụ. Mức hưởng tính bằng mức lương cơ sở ở thời điểm hiện tại.

Trường hợp tử vong

Hưởng trợ cấp một lần khi chết. Mức hưởng tính bằng 36 lần lương cơ sở ở thời điểm hiện tại.

Ngoài các chế độ trên, NLĐ được

Cung cấp phương tiện sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình.

Nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau điều trị. Trong 30 ngày đầu tiên quay trở lại làm việc, nếu NLĐ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức:

 • NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên: Tối đa 10 ngày.
 • Lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% đến 50%: Tối đa 7 ngày.
 • NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 15% đến 30%: Tối đa 7 ngày.

Thời gian này, NLĐ sẽ được hưởng trợ cấp: 25% khi nghỉ tại nhà và 40% khi nghỉ tại cơ sở tập trung.

Từ phía người sử dụng lao động

Ngoài được hưởng các chế độ của bảo hiểm ở trên, NLĐ bị tai nạn lao động sẽ được NSDLĐ:

Thanh toán toàn bộ chi phí y tế trong quá trình khám, điều trị đến khi ổn định.

Trả đủ tiền lương trong thời gian người lao động nghỉ việc và nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe.

Bồi thường cho người lao động trong trường hợp lỗi không phải của mình gây ra. Mức bồi thường như sau:

 • Tối thiểu 1,5 tháng lương nếu suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 10%. Sau đó cứ suy giảm thêm 1% thì được cộng thêm 0,4 tháng lương nếu suy giảm trong khoảng từ 11% đến 80%.
 • Tối thiểu 30 tháng lương nếu NLĐ bị suy giảm khả năng lao động từ 81% hoặc cho thân nhân NLĐ bị tử vong do tai nạn lao động.

Trường hợp tai nạn lao động do lỗi của người lao động: Bồi thường tối thiểu 40% các mức nêu trên.

Sắp xếp công việc phù hợp với tình trạng sức khỏe của NLĐ nếu còn quay trở lại làm việc.

Thời điểm hưởng trợ cấp

 • Điều trị nội trú: Thời điểm hưởng trợ cấp được tính từ tháng điều trị xong, ra viện.
 • Điều trị ngoại trú: Tính từ tháng người lao động ổn định điều trị xong, ra viện. Hoặc từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.
 • Giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao động: tính từ tháng người lao động điều trị xong, ra viện của lần điều trị đối với tai nạn lao động sau cùng. Hoặc là từ lúc có giám định kết luận tổng hợp của hội đồng giám định y khoa trong trường hợp không điều trị nội trú.
 • Bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sau đó không xác định được thời điểm điều trị ổn định xong, ra viện thì thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa.
 • Bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì thời điểm hưởng trợ cấp tính từ tháng người lao động được cấp Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Hồ sơ hưởng chế độ

 • Sổ bảo hiểm xã hội.
 • Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị BNN. Nếu NLĐ điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì phải có giấy khám.
 • Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa. Nếu NLĐ bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp thì thay bằng Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
 • Văn bản đề nghị giải quyết chế độ theo mẫu của BHXH. 

Trên đây là một số thông tin về chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp./.

Trang Anh