You are currently viewing Các mẫu văn bản hành chính trong doanh nghiệp (file word)

Các mẫu văn bản hành chính trong doanh nghiệp (file word)

Người lao động ngày càng được coi trọng với vai trò còn cao hơn cả tài chính, nguồn vốn, công nghệ… Vì vậy, bộ phận quản trị nhân lức của doanh nghiệp ngày được coi trọng. Để đảm bảo được các hoạt động hành chính của Công ty diễn ra xuyên suốt, Bộ phận hành chính cần có các biểu mẫu để hoàn thành công việc. Một vài biểu mẫu văn bản hành chính nhân sự thông dụng, các bạn tham khảo dưới đây nhé!

Biểu mẫu văn bản hành chính thông dụng trong doanh nghiệp

Biểu mẫu văn bản hành chính trong doanh nghiệp là toàn bộ các văn bản liên quan tới việc vận hành, quản lý nhân sự trong các doanh nghiệp.

Các biểu mẫu văn bản hành chính nhân sự có một vai trò hết sức quan trọng giúp cho bộ phận quản trị nhân sự có thể đảm bảo kết quả làm việc tốt nhất, đồng thời đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp.

Tất cả những biểu mẫu dưới đây bao gồm các quyết định về lương, thưởng, hợp đồng, đơn thư, giấy xin phép,… được sử dụng hàng ngày trong các hoạt động nội bộ hoặc với các đối tác bên ngoài. 

Các biểu mẫu thông dụng sử dụng trong công ty:

Biểu mẫu văn bản

 • Mẫu sơ yếu lý lịch.
 • Bản đánh giá kết quả thực hiện công việc KPIs.
 • Mẫu báo cáo công việc hàng ngày.
 • Bản mô tả công việc.
 • Bảng chấm công tăng ca.
 • Phiếu lương chi tiết.
 • Mẫu thang lương.
 • Mẫu công văn đăng ký thang bảng lương.
 • Danh sách tăng lương định kỳ.
 • Nội quy lao động.
 • Mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn.
 • Mẫu hợp đồng không xác định thời hạn.
 • Giấy đề nghị công tác.
 • Giấy giới thiệu.
 • Kế hoạch công tác.

 • Bảng thanh toán công tác phí.
 • Quy định chế độ công tác, công tác phí.
 • Mẫu đơn xin thuyên chuyển công tác.
 • Phiếu đánh giá cán bộ.
 • Phiếu đề xuất thăng chức.
 • Quyết định bổ nhiệm/bãi nhiệm.
 • Đơn đề nghị tăng lương.
 • Quyết định tăng lương.
 • Đơn xin nghỉ việc.
 • Biên bản bàn giao công việc.
 • Biên bản bàn giao tài sản.
 • Cam kết nghỉ việc.
 • Biên bản thanh lý hợp đồng lao động.
 • Quyết định cho thôi việc.
 • Quyết định xử lý kỷ luật.
 • Sổ theo dõi kỷ luật.
 • Sổ theo dõi khen thưởng.
 • Biên bản vi phạm kỷ luật.

Trang Anh