You are currently viewing Quy định hợp đồng lao động theo luật Lao động 2021

Quy định hợp đồng lao động theo luật Lao động 2021

Quy định mới nhất về hợp đồng lao động từ năm 2021 có gì thay đổi so với những năm trước? Các loại hợp đồng này bao gồm những nội dung cơ bản nào? Mẫu hợp đồng theo quy định? Hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.

Khái niệm hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công. Trong đó, quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. (Theo Luật Lao động 2012)

Hợp đồng lao động (HĐLĐ) được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với các quy định của pháp luật lao động. Trong thời gian thực hiện HĐLĐ các bên ký kết có thể thỏa thuận sửa đổi nội dung của HĐLĐ. Trong trường hợp có sự thay đổi của một trong những nội dung chủ yếu về điều kiện lao động; người lao động có quyền ký HĐLĐ mới.

Hợp đồng thử việc có là tên gọi khác của hợp đồng lao động không?

Theo khoản 1 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 quy định thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

Như vậy, hợp đồng thử việc và hợp đồng lao động là hai loại hợp đồng khác nhau.

>> Xem thêm về hợp đồng thử việc.

Hình thức hợp đồng lao động

Năm 2020, chỉ có 2 hình thức HĐLĐ. Bắt đầu từ ngày 01/01/2021, có thêm 1 hình thức mới là HĐLĐ điện tử, dưới hình thức thông điệp dữ liệu. Để thuận tiện hơn quá trình ký kết. Cụ thể như sau:

 • HĐLĐ bằng văn bản.
 • HĐLĐ điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu.
 • Được giao kết HĐLĐ bằng lời nói áp dụng đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng;

Trừ các trường hợp sau đây bắt buộc phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản dù hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng. Đó là các trường hợp giao kết HĐLĐ với:

 • Nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên; thông qua một người lao động trong nhóm được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động để làm công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.
 • Người chưa đủ 15 tuổi.
 • Lao động là người giúp việc gia đình.

Phân loại hợp đồng lao động

Căn cứ quy định tại Bộ luật lao động 2019 thì từ ngày 01/01/2021, không còn hình thức hợp đồng dịch vụ. Hiện chỉ còn 2 loại HĐLĐ:

HĐLĐ không xác định thời hạn

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

HĐLĐ xác định thời hạn

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Lưu ý về HĐLĐ

Gia hạn HĐLĐ

– Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải ký kết HĐLĐ mới; trong thời gian chưa ký kết HĐLĐ mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

– Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn mà hai bên không ký kết HĐLĐ mới thì HĐLĐ xác định thời hạn đã giao kết trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn;

– Trường hợp hai bên ký kết HĐLĐ mới là HĐLĐ xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn. Như vậy, chỉ được ký HĐLĐ xác định thời hạn với NLĐ tối đa là 2 lần. Trừ các trường hợp sau:

+ Hợp đồng với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước

+ HĐLĐ đối với NLĐ cao tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 149 BLLĐ 2019.

+ HĐLĐ đối với NLĐ nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo Giấy phép lao động; theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 BLLĐ 2019.

+ Trường hợp phải gia hạn HĐLĐ đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho NLĐ là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn HĐLĐ theo quy định tại Khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.

Phụ lục HĐLĐ

Phụ lục HĐLĐ là bộ phận của HĐLĐ và có hiệu lực như hợp đồng lao động. Nó quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của HĐLĐ nhưng không được sửa đổi thời hạn của HĐLĐ.

 • Trường hợp phụ lục HĐLĐ quy định chi tiết một số điều, khoản của HĐLĐ; mà dẫn đến cách hiểu khác với HĐLĐ thì thực hiện theo nội dung của HĐLĐ.
 • Trường hợp phụ lục HĐLĐ sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của HĐLĐ thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Như vậy, có thể hiểu phụ lục HĐLĐ là một phần của HĐLĐ; có giá trị pháp lý tương đương với HĐLĐ. Việc soạn thảo HĐLĐ giúp quan hệ lao động giữa NLĐ và NSDLĐ trở lên chặt chẽ hơn. HĐLĐ do luật sư soạn sẽ tránh được rủi ro pháp lý về hành chính cũng như tranh chấp xảy ra với người lao động và người sử dụng lao động.

Giao kết hợp đồng lao động

Không áp dụng thử việc với HĐLĐ dưới 01 tháng. Người lao động sẽ không phải thử việc đối với HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng. Họ phải thử việc nếu ký hợp HĐLĐ có thời hạn từ 01 tháng trở lên.

Nội dung về thử việc có thể được ghi nhận bởi hợp đồng thử việc hoặc HĐLĐ. Doanh nghiệp có thể bỏ hợp đồng thử việc. Thời gian thử việc NLĐ và DN sẽ tự thoả thuận việc đóng BHXH, có thể có hoặc không.

Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết HĐLĐ:

 • Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.
 • Yêu cầu NLĐ phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện HĐLĐ.

Nội dung hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau

 • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động; họ tên, chức danh của người giao kết HĐLĐbên phía người sử dụng lao động;
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú; số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết HĐLĐ bên phía người lao động;
 • Công việc và địa điểm làm việc;
 • Thời hạn của HĐLĐ;
 • Mức lương theo công việc; hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 • Chế độ nâng bậc, nâng lương;
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;
 • Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;
 • Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

Lưu ý

Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bảo vệ bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp vi phạm.

Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của HĐLĐ và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hỏa hoạn, thời tiết.

Chính phủ quy định nội dung của HĐLĐ đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Mẫu hợp đồng lao động file word

Hợp đồng không xác định thời hạn

Hợp đồng xác định thời hạn

Trang Anh